Top links
SimCity game City Island 5
Patience spellen


Patience Spellen
Cardgames.pagina.nl

Algemene voorwaarden

Kaartspellen Online is een onderdeel van Grumble Savings, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57760608.
Kaartspellen Online bestaat uit een website met pagina's, spellen, een server, en meerdere bedrijfstechnische onderdelen, welke in deze Algemene Voorwaarden allemaal zullen worden aangeduid in het woord "Kaartspellen Online".

1. Definities
"Kaartspellen Online": de website, de server en meerdere bedrijfstechnische onderdelen.
"Lidmaatschap": de registratie / account van een persoon.
"Gebruiker" of "lid": persoon met een account op de website, al dan niet betaald.
"Content": het totaal aan software, communicatie, beelden, geluiden het materiaal en informatie die je ziet op de diensten van Kaartspellen Online.
"Uptime": de tijd dat de website online is, en naar behoren functioneert.


2. Wijzigingen
Kaartspellen Online behoudt zich het recht voor om onaangekondigd en éénzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, reglementen en prijsbepalingen. Door de diensten van Kaartspellen Online te blijven gebruiken, stem je automatisch in met deze aanpassingen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken.


3. Wetgeving
Deze overeenkomst is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Als gebruiker kun je eveneens onderhevig zijn aan andere lokale, nationale en internationale wetgeving. Je gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat juridische claims en geschillen die op welke wijze dan ook gerelateerd aan je lidmaatschap of het gebruik van het Kaartspellen Online netwerk berecht zullen worden onder de Nederlandse wetgeving. De garanties en verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht na het beëindigen van deze overeenkomst.


4. Schadeloos stellen
Je zult Kaartspellen Online en haar gebruikers, werknemers, en partners niet verantwoordelijk houden voor alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief geld voor advocaten, die kunnen voortkomen uit een breuk met deze Algemene Voorwaarden.


5. Eigen verantwoorlijkheid
Voor alle materiaal die door jou geplaatst wordt op de website of aan Kaartspellen Online wordt verstrekt (verzonden berichten, persoonlijke afbeeldingen, teksten in de chatbox, verzonden berichten, etc) geldt 100% eigen verantwoordelijkheid, waardoor Kaartspellen Online en haar werknemers en partners niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor inbreuk in rechten in welke vorm dan ook, en waardoor Kaartspellen Online en haar werknemers en partners voor eerder genoemde schade en eventuele andere vormen van schade (psychisch, direct of indirect, boetes) niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op jouw account (door jezelf en door anderen) en voor de veiligheid van jouw computersysteem. Je gaat er mee akkoord dat Kaartspellen Online niet aansprakelijk is voor, en dat je Kaartspellen Online schadeloos stelt bij enig illegaal gebruik van jouw lidmaatschap. Je mag je account niet verkopen of anderen laten betalen voor het recht om jouw lidmaatschap te gebruiken.

Kaartspellen Online onderschrijft niet, geeft geen goedkeuring aan en controleert niet structureel de content die jij of andere gebruikers aanbieden of uitwisselen op onze diensten. We behouden het recht voor om content te verwijderen, zonder opgave van reden.

Je gaat ermee akkoord dat er aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten kunnen worden ontleend door een andere persoon of partij dan jijzelf.


6. Technische mankementen
Bij enige vorm van schade door het vertonen van technische mankementen op de website, is Kaartspellen Online niet aansprakelijk. Kaartspellen Online zal te allen tijde de benodigde inspanningen verrichten om een zo hoog mogelijke 'uptime' te behalen, en ervoor te zorgen dat alle technische functionaliteiten werken.


7. Kaartspellen Online software
Sommige spellen van Kaartspellen Online vereisen dat je bepaalde software downloadt op je computer om te kunnen werken. Kaartspellen Online geeft je een niet exclusief, beperkte licentie op het gebruik van de software van Kaartspellen Online. Je mag geen sublicenties uitgeven, of derden laten betalen om toegang te krijgen tot Kaartspellen Online software.
Je mag de software van Kaartspellen Online niet vertalen, aanpassen, compileren of decompileren, uit elkaar halen of er afgeleide producten van maken, en je mag het niet wijzigen of gebruiken als dat niet uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Kaartspellen Online.
Je begrijpt dat de prestaties en de beschikbaarheid van de toepassingen aangeboden door Kaartspellen Online kunnen variëren afhankelijk van de door jou gebruikte software en hardware.

Kaartspellen Online is niet aansprakelijk voor jouw gebruik van de software van Kaartspellen Online (inclusief de aansprakelijkheid voor enige opeenvolgende of incidentele schade aan je computer hardware of software) in welke vorm dan ook en het risico (inclusief, zonder limiet, enige schade aan jouw computer) is volledig aan jou.


8. Content
Omdat niet alle content gecontroleerd wordt, kun je zaken tegen komen die je liever niet ziet. Er kan hiervan melding gemaakt worden door een bericht te sturen via het contactformulier op de website. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat je tegenkomt op Kaartspellen Online.


9. Overtreding
Wanneer jij, of iemand die op jouw account is ingelogd, de reglementen overtreedt en/of Kaartspellen Online (of één of meer van haar gebruikers) op welke manier dan ook enige vorm van schade aanricht, behoudt Kaartspellen Online het recht voor om actie te ondernemen. Dit kan leiden tot een waarschuwing, blokkering van deze account of tot blokkering van de toegang tot Kaartspellen Online en weigering van lidmaatschap. Je erkent dat Kaartspellen Online niet verplicht is om je van tevoren in te lichten.


10. Betalingen en lidmaatschap
Sommige functionaliteiten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor mensen met een VIP lidmaatschap.

Je moet een geldig betaalmiddel gebruiken om je VIP lidmaatschap, of een VIP kadobon, te voldoen. De geldige betalingsmethodes hiervoor zijn aangegeven op de website van Kaartspellen Online.
Bij het gebruik van welke betaalmethode dan ook geef jij Kaartspellen Online eenmalig toestemming om het overeengekomen bedrag af te schrijven.
Tevens verklaar je bevoegd te zijn om daarvan gebruik te mogen maken.
Na betaling kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie en is het niet toegestaan om de gedane betaling ongedaan te maken, tenzij Kaartspellen Online hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Jouw lidmaatschap van Kaartspellen Online stelt jou in staat om mee te doen aan bepaalde spellen en activiteiten van Kaartspellen Online. Als abonnee van Kaartspellen Online, ga je akkoord met alle regels, overeenkomsten en verplichtingen beschreven in de Algemene Voorwaarden.
Wanneer je deze overeenkomst accepteert en het registratieproces voltooit, kun je een Kaartspellen Online lidmaatschap aanmaken en een gebruikersnaam selecteren. Je gebruikersnaam is je persoonlijke online identiteit. Je mag niet dezelfde gebruikersnaam gebruiken als iemand anders, je gebruikersnaam mag niet vulgair zijn, beledigend, of op een andere manier in strijd zijn met de reglementen of zo gebruikt worden. Je mag geen valse informatie opgeven tijdens het registratie proces.


11. Scores, medailles, rating en rangen
Kaartspellen Online is te allen tijde gemachtigd om behaalde scores, gewonnen medailles of bekers, behaalde ratingpunten of een behaalde rang ongedaan te maken, zonder daardoor verantwoording voor af te leggen. Bij het niet functioneren van de website waardoor scores en/of medailles en/of bekers en/of ratingpunten en/of rangen niet of onjuist worden toegekend, kun je hier een melding van maken via het contactformulier op de website.
Er zal dan alles aan gedaan worden om het probleem te onderzoeken en op te lossen, echter is een oplossing hiervoor geen garantie.


12. E-mailbeleid
Wanneer je een e-mail verstuurt naar Kaartspellen Online, of een vraag hebt gesteld via een formulier op de website, dan wordt er getracht om binnen 7 werkdagen een antwoord terug te mailen.
Indien het verstuurde bericht geen vraag bevat, of in de ogen van de lezer niet serieus is, zal hierop geen antwoord verstuurd worden.


13. Privacy
Wanneer je gebruik maakt van Kaartspellen Online, kan Kaartspellen Online informatie van je computer verzamelen die gebruikt wordt om contact te maken met Kaartspellen Online. Het gaat hierbij om informatie over de hardware en data gerelateerd aan de werking van de Kaartspellen Online software. Kaartspellen Online zal geen persoonlijke data over je verzamelen, zonder jouw medeweten.
Elke vorm van communicatie met andere gebruikers (bijvoorbeeld via chatrooms of berichten) met betrekking tot Kaartspellen Online is publiekelijk en is geen privé communicatie. Hiermee stem je in en je verwacht geen privacy met betrekking tot deze dienst.
Je bevestigt dat persoonlijke informatie die jij verspreidt op deze dienst door anderen gezien kan worden en kan leiden tot ongewenste situaties. Daarom raden we je sterk aan om geen persoonlijke informatie over jezelf vrij te geven in de communicatie op onze diensten. Kaartspellen Online is niet verantwoordelijk voor informatie die jij kiest om uit te wisselen met andere gebruikers op onze dienst en het gedrag van deze gebruikers.
Je beseft je dat elke vorm van communicatie kan worden ingekeken door Kaartspellen Online en daar stem je mee in.
De persoonlijke gegevens die je hebt ingevuld bij het aanmaken van je account zullen niet publiekelijk kenbaar gemaakt worden, met uitzondering van: gebruikersnaam, geslacht, leeftijd en woonplaats.
Websites waarnaartoe gelinkt wordt in het Kaartspellen Online netwerk kunnen een eigen privacybeleid hebben. Kaartspellen Online kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun privacybeleid, hun regelgeving en enige vorm van schade op die websites.

Kaartspellen Online behoudt echter het recht voor alle gegevens die bekend zijn over gebruikers van Kaartspellen Online te gebruiken voor eigen gebruik en/of voor hulpverlening aan politie en justitie. Gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, noch voor spam of andere vormen van privacy schending. Alle informatie die een gebruiker vrijwillig verstrekt mag door Kaartspellen Online naar eigen inzicht worden gebruikt.


14. Copyright, Handelsmerken en Eigendom
Veel van de content op het Kaartspellen Online netwerk is eigendom van Kaartspellen Online of van haar licentiehouders en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze content te kopiëren, uit te geven, te veranderen of te verspreiden, tenzij Kaartspellen Online daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


15. Verklaring
Je verklaart dat je al het bovenstaande gelezen en begrepen hebt.


16. Aansprakelijkheid
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Kaartspellen Online.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.Versie: 2.5
Auteur: Edwin Morren | Algemene voorwaarden | Contact | © Copyright 2008-2020